KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych jest POTO Tomasz Popiński ul. Uzdrowiskowa 65, 43-370 SZCZYRK, NIP: 937 27 21 344, tel.: +48 602 711 289, email: info@niezapominajka.biz 


2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji  – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami.

b) przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień 


3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.


4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Nasz Adres:

 

ul.Uzdrowiskowa 65

 

43-370 Szczyrk